Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
ФЛАГ ще отличи своите най-активни партньори по повод 10 години от създаването си
Съветът на директорите на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД учреди статут за награда, с която да отличи своите най-активни партньори, във връзка с отбелязването на 10 години от създаването на фонда. Официалната церемония по връчване на наградите, ще се проведе на 23 февруари 2017 г. в рамките на ХХХ-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

виж повече

ФЛАГ отбелязва 10 години от своето създаване
Във връзка с отбелязването на 10 години от създаването си, фонд ФЛАГ ще вземе участие в предстоящото ХХХ-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 23.02.2017 г. В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от 10-годишната дейност на фонда и възможностите, през настоящия програмен период 2014 – 2020 г., за бъдещи партньорства и експертна и финансова подкрепа на общините, при изпълнението на инвестиционните им програми и проектите финансирани със средства от Европейския съюз.

виж повече

ФЛАГ подкрепя общински проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Във връзка с многократно отправяни запитвания от общини за подкрепа на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Съветът на директорите на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД одобри финансирането, включително и чрез револвиращи заеми, на общински проекти, реализирани чрез договори за безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР.

виж повече

Фонд ФЛАГ разширява обхвата на програмите, по които предоставя кредити на общини за изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми
През Програмен период 2014 – 2020 г. фонд ФЛАГ продължава активна работа по осигуряване на финансова подкрепа на общински проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“, други Оперативни програми, Програма за развитие на селските райони, програмите за Трансгранично сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и НФМ и други международни програми. В отговор на повишеното търсене на кредитен ресурс от общините, ФЛАГ подкрепя и проекти, финансирани от Фонд „Солидарност“ и Национален Доверителен Екофонд.

виж повече

Фонд ФЛАГ осигури допълнително финансиране за проекти от настоящия Програмен период и намали цената по кредитите
След успешно проведена процедура за избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми, ФЛАГ осигури допълнителен ресурс в размер на 80 млн. лв. за подкрепа на инвестиционните проекти на общините от настоящия Програмен период 2014 – 2020 г. и намали стойността на Базовия лихвен процент, като компонентът „надбавка на ФЛАГ“, който изразява цената на капитала на фонда, се измени от 1.78 % на 1.083 %.

виж повече

“Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД участва в Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, която се провежда в периода 6-8 октомври 2016 г. в к. к. Албена.
Информационният щанд на фонда в рамките на съпътстващото изложение „Общинско ЕКСПО” се радваше на огромен интерес от страна на участниците в събитието. Работата на фонд ФЛАГ през годините бе оценена високо от кметовете и представителите на общинските администрации, които благодариха за помощта и успешното сътрудничество досега и изявиха желание за продължаване на съвместната работа и през настоящия програмен период 2014-2020 г.

виж повече

''Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ'' ЕАД ще подкрепи Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, която ще се проведе в периода 6-8 октомври 2016 г. в к. к. Албена.
В рамките на съпътстващото изложение „Общинско ЕКСПО” на специален щанд ще бъдат предлагани информационни и рекламни материали. Експерти на фонд ФЛАГ ще са на разположение през цялото време на събитието за предоставяне на конкретна информация и консултации, свързани с възможностите за финансиране на инфраструктурните проекти на българските общини.

виж повече

На 10 август 2016 г., Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити за финансиране на инвестиционни проекти,изпълнявани от Местни инициативни групи в съответствие със Стратегиите за местно развитие по ПРСР 2014-2020 г.

На 10 август 2016 г., Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити за финансиране на инвестиционни проекти, свързани с изграждане и създаване на материални и нематериални дълготрайни активи, изпълнявани от Местни инициативни групи в съответствие със Стратегиите за местно развитие по ПРСР 2014-2020 г., по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Проектите трябва да са с осигурена гаранция от общината - партньор или от общината на чиято територия се изпълнява проекта. Решението влиза в сила от датата на решението на Съвета на директорите. 


Фонд ФЛАГ предоставя заеми за изпълнение на проекти финансирани от Фонд „Солидарност”.
Ще се финансират общини с одобрени проектни предложения по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и сключили договори с Договарящия орган - Националният координатор на помощта от фонд „Солидарност” на Европейския съюз, както и общини, които са партньори на Изпълнителния орган – дирекция „Благоустройство и геозащита” към МРРБ.

виж повече

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)