Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
ФЛАГ сключи нов договор за управляваща банка

След проведена открита процедура по ЗОП за избор на Управляваща банка на ФЛАГ, на 1 декември 2017 г. Фондът сключи договор с класирания на първо място участник – „УниКредит Булбанк“ АД. Това е четвъртият договор за Управляваща банка, който Фонд ФЛАГ сключва от началото на своята дейност. „УниКредит Булбанк“ АД ще оказва подкрепа и ще съдейства на ФЛАГ при финансирането на общински проекти за периода 2018 - 2022 г.

 

Фонд ФЛАГ има готовност и осигурен финансов ресурс да посрещне нуждите на българските общини при изпълнението на проектите през Програмен период 2014 - 2020 г.

 ---


Фонд ФЛАГ с висока оценка и доверие от своите партньори
Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД участва в Годишната среща на местните власти и Специализираното изложение „Общинско ЕКСПО 2017”, организирани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

виж повече

Фонд ФЛАГ взе участие в ХХ-тата Национална среща на финансистите от общините
По време на работните сесии изпълнителният директор на фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова представи напрупания опит в работата с финансови инструменти чрез дъщерното дружество на ФЛАГ – „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД (ФУГРС), като един от двата фонда за градско развитие в България. Основен акцент в изказването на г-жа Данкинова бяха възможностите на общините във връзка с използването на финансовите инструменти и предизвикателствата пред ФЛАГ за участие като финансов посредник за финансови инструменти в настоящия Програмен период 2014 – 2020 г.

виж повече

ФЛАГ празнува своя 10-годишен юбилей с партньори и приятели
Фонд ФЛАГ отбеляза 10 години от датата на своето създаване с визия за развитие и създаване на нови финансови продукти в подкрепа на местните власти. Със специални награди бяха отличени партньорите на ФЛАГ с най-съществен принос за създаването и развитието на фонда - Европейска банка за възстановяване и развитие и УниКредит Булбанк ЕАД.

виж повече

По повод 10-годишнината от своето създаване ФЛАГ отличи своите най-активни партньори-общини
„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД удостои с отличия своите най-активни партньори-общини на официална церемония, провела се рамките на XXX-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Отличията се връчват по повод 10-годишната дейност на ФЛАГ като дългов инструмент на държавната политика за регионално развитие, осигуряващ навременна финансова помощ за общинските инвестиционни програми.

виж повече

ФЛАГ ще отличи своите най-активни партньори по повод 10 години от създаването си
Съветът на директорите на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД учреди статут за награда, с която да отличи своите най-активни партньори, във връзка с отбелязването на 10 години от създаването на фонда. Официалната церемония по връчване на наградите, ще се проведе на 23 февруари 2017 г. в рамките на ХХХ-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

виж повече

ФЛАГ отбелязва 10 години от своето създаване
Във връзка с отбелязването на 10 години от създаването си, фонд ФЛАГ ще вземе участие в предстоящото ХХХ-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 23.02.2017 г. В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от 10-годишната дейност на фонда и възможностите, през настоящия програмен период 2014 – 2020 г., за бъдещи партньорства и експертна и финансова подкрепа на общините, при изпълнението на инвестиционните им програми и проектите финансирани със средства от Европейския съюз.

виж повече

ФЛАГ подкрепя общински проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Във връзка с многократно отправяни запитвания от общини за подкрепа на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Съветът на директорите на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД одобри финансирането, включително и чрез револвиращи заеми, на общински проекти, реализирани чрез договори за безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР.

виж повече

Фонд ФЛАГ разширява обхвата на програмите, по които предоставя кредити на общини за изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми
През Програмен период 2014 – 2020 г. фонд ФЛАГ продължава активна работа по осигуряване на финансова подкрепа на общински проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“, други Оперативни програми, Програма за развитие на селските райони, програмите за Трансгранично сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и НФМ и други международни програми. В отговор на повишеното търсене на кредитен ресурс от общините, ФЛАГ подкрепя и проекти, финансирани от Фонд „Солидарност“ и Национален Доверителен Екофонд.

виж повече

Фонд ФЛАГ осигури допълнително финансиране за проекти от настоящия Програмен период и намали цената по кредитите
След успешно проведена процедура за избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми, ФЛАГ осигури допълнителен ресурс в размер на 80 млн. лв. за подкрепа на инвестиционните проекти на общините от настоящия Програмен период 2014 – 2020 г. и намали стойността на Базовия лихвен процент, като компонентът „надбавка на ФЛАГ“, който изразява цената на капитала на фонда, се измени от 1.78 % на 1.083 %.

виж повече

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)