Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 9 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Рудозем, община Каспичан, община Трявна, община Чирпан, община Свиленград и община Дупницa


На заседание на 9 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Рудозем, община Каспичан, община Трявна, община Чирпан, община Свиленград и община Дупница. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

 

Отпуснатите кредити на община Кирково в общ размер на 1 534 970 лв. са за подпомагане изпълнението на пет проекта за благоустрояване на площади и реконструкция на улици  в населените места от общината, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Одобрените кредити на община Рудозем, в общ размер на 1 369 347 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на улици по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и за техническа помощ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Кредитите на община Каспичан в обща размер на 165 830 лв, на община Трявна в обща размер на 431 893.62 лв. и на община Чирпан в размер на 413 000 лв. са също за финансиране на проекти за техническа помощ.

 

Кредитите на община Свиленград в общ размер на 778 000 лв.са за изпълнение на проекти за реконструкция на стари бани в трансграничния регион и за изграждане на трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и река Арда /Кастанес/ по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. Отпуснатият кредит на община Дупница в размер на 2 511 312 лв. е за изпълнение на проект за архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница”, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)