Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 30 май 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Балчик, община Любимец, община Елин Пелин, община Пещера, община Радомир, община Първомай и община Генерал Тошево


На заседание на 30 май 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Балчик, община Любимец, община Елин Пелин, община Пещера, община Радомир, община Първомай и община Генерал Тошево. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния– България 2007-2013 г.

Одобрените кредити на община Балчик в общ размер на 2 861 390.70 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за рехабилитация и благоустрояване на улици и паркинги и за изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на улици в с. Кранево, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Кредитите на община Любимец в общ размер на 675 138 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец и за ограничаване на риска от наводнения в с. Малко Градище, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Първомай в общ размер на 2 383 204.92 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за обновяване на градската среда и за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Пещера в общ размер на 4 041 050.80 лв. и на община Радомир в общ размер на 1 179 413.40 лв. са за покриване на допустимите разходи и собствения принос по проекти за подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера и за повишаване на енергийната ефективност в обекти на образователната инфраструктура на община Радомир, одобрени за финансиране също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Елин Пелин в размер на 2 586 741.78 лв. е за изпълнение на проект за ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура на община Елин Пелин, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Генерал Тошево в размер на 840 796.50 лв. е за изпълнение на проект за отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчиво развитие на алтернативни форми на туризъм по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)