Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Обща информация


JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е съвместна европейска инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (с подкрепата на Банката за развитие на Съвета на Европа) за подкрепа на устойчиви инвестиции в градските райони. На 27 май 2009 г. е подписан Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за изпълнение на инициативата JESSICA в България. Целта на JESSICA като финансов инструмент в България е да се създадат възможности за публичния и частния сектор за съвместни инвестиции в проекти за градско развитие и възстановяване на градски зони в седемте най-големи градове в България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Финансирането по инициативата JESSICA се осъществява чрез подаване на проектни предложения към т.нар. Фондове за градско развитие. На 30 май 2012 г. изпълнителният директор на Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД - Надя Данкинова и представителят на Европейската инвестиционна банка за България Христос Контогеоргос подписаха Оперативното споразумение за създаване на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС). ФУГРС е вторият фонд за градско развитие, създаден в България по линията на инициативата JESSICA.

 

ФУГРС ще финансира проекти със значим социално-икономически ефект на територията на столицата, чрез предоставяне на нисколихвени заеми, банкови гаранции и инвестиции в дялово участие. Общият финансов ресурс на фонда е близо 50 млн. лева, като 24, 6 млн. лева са осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а още 24, 6 млн. лева ще бъдат осигурени като съфинансиране от ФЛАГ. Фондът ще инвестира в проекти, които генерират недостатъчен приход, за да бъдат финансирани от пазара и имат висок обществен ефект. Поради револвиращата природа на финансирането по JESSICA, печалбата от инвестициите се реинвестира повторно в нови проекти за градско развитие, като така се оптимизират публичните средства, насърчава се устойчивостта и влиянието на европейските и националните обществени средства.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)