Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 20 юни 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Русе, община Харманли, община Етрополе, община Аврен, община Стралджа и община Павел баня


На заседание на 20 юни 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Русе, община Харманли, община Етрополе, община Аврен, община Стралджа и община Павел баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Сандански в общ размер на 2 399 301.79 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач - Сандански, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Отпуснатите кредити на община община Русе, в размер на 2 440 000 лв., и на община Аврен, в размер на 1 500 000 лв., са за финансиране изпълнението на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе и за рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен, финансирани също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Харманли в размер на 136 300 лв. е за организиране на иновативно културно събитие „Харманли в песни и багри” по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на ОПРР.

Кредитът на община Павел баня в размер на 450 000 лв. е за изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня, I етап, финансиран в рамките на Програмата за развитие на селските райони. Одобреният кредит на община Етрополе, в размер на 1 965 789.82 лв., е за изпълнение на допълнителни видове и количества строително-монтажни работи по два проекта - „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Етрополе” и „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Етрополе”, осъществени с финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Кредитът на община Стралджа в размер на 412 661.50 лв. е за изпълнение на проект „Стралджа и Сулоглу – трансгранично пътешествие"по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)