Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 24 юли 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дупница, община Златоград, община Троян, община Баните, община Димитровград и община Велико Търново


На заседание на 24 юли 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дупница, община Златоград, община Троян, община Баните, община Димитровград и община Велико Търново. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Дупница в общ размер на 2 606 427.90 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за модернизация на образователната инфраструктура в общината и за укрепване на свлачища в с. Червен брег, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Отпуснатите кредити на община Златоград в общ размер на 1 620 508 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за корекция на левия бряг на река Върбица и за изграждане на комуникационно трасе - Златоград - ГП „Златоград” - Термес - Ксанти”, финансирани също от ОПРР и от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. Кредитът на община Троян в размер на 1 176 177.02 лв. е за изпълнение на интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян по ОПРР.

Отпуснатите кредити на община Баните в общ размер на 245 444.31 лв. и на община Велико Търново в общ размер на 4 063 700 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и на собствения принос по проекти за подобряване на енергийна ефективност в образователните институции на община Баните и за подобряване на туристическите атракции в община Велико Търново, финансиран също от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Димитровград в размер на 595 394.36 лв.е за изпълнение на проект за създаване на Международен киноложки и развлекателен център "Марица" по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция– България 2007 – 2013 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)