Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 28 август 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Мездра, община Николаево, община Опака, община Средец, община Момчилград, община Искър, община Гурково, община Петрич и община Болярово


На заседание на 28 август 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Мездра, община Николаево, община Опака, община Средец, община Момчилград, община Искър,  община Гурково, община  Петрич и община Болярово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Мездра в общ размер на 1 574 905 лв. са под формата на Рамково кредитно споразумение за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за корекция на река Боденска бара и за развитие на туристическите атракции на община Мездра, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Николаево в размер на 1 531 341.35 лв. е за изпълнение на проект за подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа – с. Елхово, община Николаево, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321. Кредитите на община Гурково в размер на 424 398 лв., на община Искър в размер на 405 733.48 лв. и на община Момчилград в размер на 616 555 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от  наводнения и брегоукрепване, финансирани по ОПРР.

Отпуснатите кредити на община Опака в общ размер на 490 526.10 лв. и на община Средец в общ размер на 442 175.53 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и на собствения принос по проекти за подобряване на енергийна ефективност в образователните институции, финансирани също от ОПРР. Кредитите на община Петрич в размер на 817 615 лв. и община Болярово в размер на 426 021  лв. са за изпълнение на проекти за  насърчаване на безопасното шофиране и за осигуряване на възможност за отдих и спорт по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция– България 2007 – 2013 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)