Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бобов дол, община Копривщица, община Белоградчик, община Самоков, община Бяла Слатина, община Борино, община Вършец, община Гоце Делчев, общ


На заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бобов дол, община Копривщица, община Белоградчик, община Самоков, община Бяла Слатина, община Борино, община Вършец, община Гоце Делчев, община Балчик, община Раковски, община Марица и община Садово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г.

Кредитите на община Балчик в общ размер на 1 845 996 лв., на община Раковски в общ размер на 3 340 000 лв., на община Белоградчик в общ размер на 375 691.52 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Одобрените кредити на община Копривщица в размер на 361 325.37 лв., на община Садово в размер на 300 000 лв., на община Гоце Делчерв в размер на 3 476 577.91 лв. и на община Марица в размер на 2 803 507 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните институции по ОПРР. Кредитите на община Самоков в размер на 592 238.81 лв., на община Бяла Слатина в размер на 240 424.62 лв., на община Марица в размер на 372 416.25 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения също реализирани с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Одобреният кредит на община Вършец в размер на 3 107 171.85 лв. е за реализиране на инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” в град Вършец по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитите на община Бобов дол в размер на 407 397.39 лв. и община Борино в размер на 1 516 005 лв. са за изпълнение на проекти за развитие на културния туризъм и за управление на риска от наводнения по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)