За поредна година Фонд ФЛАГ участва в най-голямото общинско събитие - ХІІІ Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, състояла се между 1 до 3 октомври в к.к. Албена.

В рамките на съпътстващото Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО 2018“, на информационен щанд бе представена дейността на ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ - Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България, учреден в партньорство между Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация (БКО). По време на събитието екипът на ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ се срещна, разговаря и предостави информация и консултации на множество потенциални проектни инициатори, допустими за финансиране чрез финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“. Най-голям бе интересът към възможностите за комбинирано финансиране на проекти, развиващи културната и туристическата инфраструктура.

Представители на Фонд за устойчиви градове – г-жа Надя Данкинова (изпълнителен директор Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд ФЛАГ), г-н Стоян Ставрев (управител Българска консултантска организация) и г-н Франк Янсен (член на УС на ОББ, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП на ОББ) участваха във втория панел от форума: „Икономическа активност в общините – инвестиции и перспективи за бизнес развитие“, където представиха възможностите за финансиране на устойчиви градски проекти чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.

По време на официалното откриване на Общинско ЕКСПО 2018, като символ на доброто партньорство и изградено доверие между общините и ФЛАГ, с почетен знак на фонда бе отличена община Суворово, с която е сключен договор за кредит № 1000. В своето приветствие към участниците във форума, г-жа Надя Данкинова подчерта, че ФЛАГ е един от най-успешните партньорски проекти на българската държава с местните власти.

Видео презентация на Фонд за устойчиви градове може да видите тук