Екип на ФЛАГ взе участие в Националната среща на финансистите от общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. Форумът се провежда за 24-та поредна година и интересът към проявата е традиционно висок, като тази година в него взеха участие над 300 експерти в областта на местните финанси, счетоводството, контрола и данъчната политика.

В рамките на срещата бяха обсъдени най-актуалните теми в сектора, свързани с моделите за субсидиране на общините, проблемите в системата на местните данъци и перспективите за разширяване портфолиото на предоставяните електронни услуги. В различните формати на събитието участваха представители на Министерството на финансите, Министерството на електронното управление, Агенцията за държавна финансова инспекция и други.

С участието си във форума ФЛАГ отбеляза 15 години от своето създаване. Представители на местните власти дадоха висока оценка за работата на дружеството и отбелязаха, че през този период на активна дейност фондът се е утвърдил като надеждна финансова институция, подкрепяща усилията на публичните власти при реализацията на инфраструктурните им проекти. Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, подчерта, че обществената значимост на Фонда може да бъде оценена както чрез положителното мнение на клиентите, така и чрез числата, които говорят много  – успешни партньорства с 220 общини, одобрени заеми за близо 2 милиарда лева, с които са подкрепени повече от 1300 общински проекта, на обща стойност над 7.3 милиарда лева. В годините на дейността си, ФЛАГ разви експертиза в областта на управлението на ЕСИФ финансови инструменти за градско развитие и натрупа опит с реализацията на първата Инвестиционна и координационна платформа с Европейска инвестиционна банка. В рамките на Платформата са инвестирани близо 119 милиона лева, с които са подкрепени 31 проекта на обща стойност 218 милиона лева. Изчерпването на ресурса и заявения интерес от страна на общините мотивират ФЛАГ да търси  възможност за осигуряване на допълнителен ресурс с цел продължаване на финансирането на проекти през Платформата.

Усилията на екипа на Фонд ФЛАГ за предстоящия програмен период са насочени към разширяване на обхвата на програмите, по които се предоставят кредити и осигуряване допълнителен паричен ресурс, който да подпомага реализацията на важни общински проекти, насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура. Работи се в посока развитие на нови форми за подкрепа на публичните власти, които да отговарят на нуждите им от по-гъвкаво финансиране и стимулиране на енергийната независимост и зеления преход. ФЛАГ има готовност за ефективно включване в подкрепа на процеса на възстановяване, както и за създаване на звено за техническа помощ, което да е на постоянно разположение на общините.