30 юни 2022 г., София - Фонд ФЛАГ отбеляза 15 години от създаването си с над 1300 одобрени проекта на стойност над 7 милиарда лева и одобрени заеми за близо 2 милиарда лева. Нещо повече, за времето от създаването си до днес, дружеството няма нито един лош кредит или загубен лев, работи устойчиво – с високи нива на ефективност, и изгражда партньорства - стабилни и устойчиви, прерастващи в приятелства.

Пред партньори и колеги на елегантно събитие в Nova Art Space бяха представени резултатите, които в годините утвърждават дружеството като лоялен, търсен и предпочитан механизъм за подпомагане успешната реализация на инфраструктурни проекти и на програмите на местните власти.

„Специално искам да откроя факта, че 240 от 265 общини в България са партньори на Фонда. И не защото ФЛАГ предоставя безвъзмездни средства, не защото цените на кредитите са по-ниски от пазарните. Причината е в сигурността, подкрепата, отношението. Търсенето на решение, а не бързото и лесно – „НЕ, не става и не може“. И в доверието - градено и отстоявано, което е в основата на всичко успешно“, заяви изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова.

Мисията на фонда, утвърдена още при създаването му, е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности. Следвайки тази мисия, в годините ФЛАГ се утвърди като изключително успешен проект и устойчив инструмент на държавна политика за местно и регионално развитие.

Г-жа Данкинова открои и кои са причините за това: „Има ясно формулирани цели, които следва неотменно и без разпиляване. Непрекъснато се развива, търси и приема предизвикателства. Създава и развива партньорства – с големите търговски банки, международните финансови институции, общините“.

Специално изявление по повод годишнината на Фонд ФЛАГ направи чрез видео обръщение вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) г-жа Лиляна Павлова. В него тя открои ключовата роля на дружеството за реализирането на дейността на ЕИБ в България в подкрепа на местните власти. В същата посока бяха и думите, отправени от г-жа Деляна Иванова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. „Много разчитаме на Фонда за покриване на нуждите за следващия Програмен период 2021-2027, както и за всички проекти, които предстоят във връзка със зелена сделка, справедлив преход, включително и Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като ресурсът и възможностите на дружеството са един от механизмите, за да се осигури цялостен и пълен пакет за довършване и осъществяване на държавната политика в тази посока”, заяви г-жа Иванова.

Едно от ключовите постижения на Фонда за последните 15 години е партньорството. Затова с решение на Съвета на директорите дружеството учреди няколко награди, с които да отличи свои ключови партньори през годините. Като поредна стъпка в тази посока бяха и самите награди – уникални творби на студенти от катедра „Метал“ към Националната художествена академия.

Специалната церемония по раздаването на отличията започна с приветствие от г-жа Дора Янкова – председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ. „В годините Фонд ФЛАГ се е утвърдил като успешен финансов фонд, който преди всичко подпомага българските общини и дава сигурност и спокойствие, че те могат да изпълнят своите европейски проекти. Благодаря на партньорите и на екипа. Изключително сме горди с г-жа Надя Данкинова, която е един съвременен ръководител на съвременен екип и създава мостове. Пожелавам им да бъдат все така модерни, да дърпат напред, да бъдат разпознаваем фонд и един от най-добрите за Европа“, каза г-жа Янкова.

В категория „Активни кредитополучатели“ бяха отличени малки, средни и големи общини, класирани при оценка на броя реализирани проекти с подкрепата на Фонд ФЛАГ. В първата група награда получи община Златоград, която е ползвала 22 кредита от ФЛАГ за финансиране на проекти на обща стойност 8 194 104.20 лв. Още една малка община беше отличена – община Берковица, която има одобрени 17 кредита от Фонд ФЛАГ на обща стойност 18 636 140.34 лв.

В категорията средни общини награда беше връчена на община Казанлък – с одобрени 16 кредита с общ размер 20 213 489.20 лв. Община Видин също получи награда в тази категория – с одобрени 14 кредита от Фонд ФЛАГ на обща стойност 24 339 858.25 лв.

Последната награда в категорията „Активни кредитополучатели“ беше за голяма община, а отличието взе община Бургас, която има 5 кредита от Фонд ФЛАГ, 3 от които рамкови споразумения. Общият размер на отпуснатите кредити е 26 213 515.78 лв.

Отново в духа на създаването на устойчиви партньорства Фонд ФЛАГ присъди и две награди за Партньори с принос за създаването и развитието на Фонда. Първото отличие беше за УниКредит Булбанк АД - управляващата банка на дружеството през всичките години от 2009 г. до днес. Последната награда по ред, но не и по значение, беше дадена на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Организацията на българските общини стои в основата на идеята за създаване на Фонда. През годините подкрепя развитието му, съдейства за популяризиране на политиките и възможностите.

Отбелязвайки своята 15-та годишнина, Фонд ФЛАГ отдаде заслуженото на хората, които работят заедно и допринасят за това градовете, в които живеем, улиците, по които вървим, въздухът, който дишаме, да стават по-чисти, по-зелени и по-привлекателни.