В края на месец ноември 2022 г., Фонд ФЛАГ сключи договор с класирания на първо място участник – „УниКредит Булбанк“ АД, след проведена открита процедура за избор на Управляваща банка на ФЛАГ. Това е пети договор за Управляваща банка, който Фонд ФЛАГ сключва от началото на своята дейност.

Считано от 1 декември 2022 г. „УниКредит Булбанк“ АД продължава да изпълнява функциите и дейностите на Управляваща банка на фонда, които включват предоставяне на услуги, свързани с разглеждане, оценка и одобрение на искания за кредит към ФЛАГ, дейности по администриране на кредитите, отпуснати от ФЛАГ и други. Договорът е със срок от 5 години.