В изпълнение на ПМС № 205/2010 г. Министерство на финансите ще възстанови разходите за лихви и такси, направени от общините през периода януари – септември 2010 г. по дълг, поет от ФЛАГ. Лимитите ще бъдат заредени поетапно по сметките на общините до 5 ноември 2010 г. Списък на общините с изпълняваните проекти, договорите за кредит и размера на средствата за компенсиране, може да бъде изтеглен оттук.