Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 28 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Калояново, община Георги Дамяново, община Созопол и община Сандански.


На заседание на 28 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Калояново, община Георги Дамяново, община Созопол и община Сандански. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, както и за подготовка на проектно предложение.

Отпуснатите кредити на община Калояново, в общ размер на 859 802.08 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за изграждане на канализация и реконструкция на канализационна мрежа в с. Житница и в с. Ръжево конаре, община Калояново, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Созопол, в размер на 620 701.13 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на територията на община Созопол, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобреният кредит на община Сандански, в размер на 2 271 944 лв., е за подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)