Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Новини

ФЛАГ отбелязва 10 години от своето създаване

Във връзка с отбелязването на 10 години от създаването си, фонд ФЛАГ ще вземе участие в предстоящото ХХХ-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 23.02.2017 г. В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от 10-годишната дейност на фонда и възможностите, през настоящия програмен период 2014 – 2020 г., за бъдещи партньорства и експертна и финансова подкрепа на общините, при изпълнението на инвестиционните им програми и проектите финансирани със средства от Европейския съюз.

Заседания на Съвета на директорите

На заседание на 02 февруари 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Поморие, община Балчик и община Белене.

Одобрените кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България INTERREG V-A 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)