Към основното съдържание
Към главното меню

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

 

Актуалнa информация за подадени искания

На 3 юни 2016 г. община Тетевен подаде искане за сключване на Рамково кредитно споразумение в общ размер на 968 208 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на Рамковото кредитно споразумение е осигуряване на ресурс за финансиране и рефинансиране на собствено участие по два проекта финансирани по Програмата за развитие на селските райони и един проект по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

 

Община Тетевен  има реализирани проекти с инфраструктурна насоченост, осъществени чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г", Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г", Програмата за развитие на селските райони и др. Общината не е ползвала кредити от ФЛАГ.

 

На 01 юни 2016 г. община Лесичово подаде искане за кредит в размер на 618 849 лева от фонд ФЛАГ. Целта на искания кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране по проект – „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа и общински пътища в община Лесичово“, финансиран в рамките на „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“

 

Община Лесичово има реализирани проекти с инфраструктурна насоченост, осъществени чрез финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“. Общината не е ползвала кредити от ФЛАГ. 

На 01 април 2016 г. община Ловеч подаде искане за кредит в размер на 320 483 лева от фонд ФЛАГ. Целта на искания кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране по проект – „Подобрение на водоснабдителната и канализационна системи на гр. Ловеч“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

 

Община Ловеч има богат опит в реализирането на проекти с инфраструктурна насоченост, осъществени чрез финансовата подкрепа на програма ФАР, ИСПА, проект „Красива България”, както и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общината ползва кредити от ФЛАГ за подпомагане изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”   
Оперативна програма регионално развитие
Програма за развитие на селските райони
Оперативна програма Околна среда
Европейско икономическо пространство
2008 - 2015 © Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД


Сайтът е разработен от Фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)