Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Новини

„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България.

Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс. Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г.

Заседания на Съвета на директорите

На заседание на 25 юни 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велико Търново, Ивайловград, Враца, Севлиево, Чирпан, Сандански, Етрополе, Златоград, Генерал Тошево, Шабла и Лом.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.“, Проект „Красива България“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)