Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Въпроси и отговори


Въпрос: Кога е най-добре да се кандидатства за кредит от ФЛАГ?

Отговор: Най-подходящият момент за кандидатстване за кредит е след избора на основен изпълнител по проекта. Тогава вече е ясна стойността на проекта и начинът на разплащане на изпълнителите.
Кандидатстване на по-ранен етап, преди сключването на договор с изпълнителите, би могло да доведе до неправилно направена структура на кредита по отношение на размер, срок за усвояване и начин на погасяване.

Въпрос: Необходимо ли е решение на Общински съвет на етап кандидатстване за кредит от ФЛАГ?

Отговор: За разглеждане и оценка на искането за кредит, предоставянето на решение на Общински съвет за поемане на дълг, не е задължително условие. Решението е необходимо да бъде предоставено на етап подписване на договор за кредит.


Въпрос: За разплащане на какви дейности може да се използва кредита от ФЛАГ?

Отговор: Кредитът от ФЛАГ може да се използва за разплащане на всякакви разходи, заложени в бюджета на проекта.


Въпрос: ФЛАГ кредитира ли недопустими разходи?

Отговор: ФЛАГ отпуска кредити за финансиране на разходи, които са недопустими, но присъщи за изпълнението на проекта.


Въпрос: Колко време отнема разглеждането на искането за кредит?

Отговор: В зависимост от броя подадени искания, срокът за разглеждане на искането за кредит отнема около 1 месец.


Въпрос: Как се определя размера на лихвата?

Отговор: Размерът на лихвата по всеки един кредит зависи от рисковата надбавка. Тя се определя въз основа на видовете рискове. За мостови кредити се оценява административен капацитет, съществуващ дълг и обезпечение, нетен оперативен остатък, размер и сложност на проекта, риск за изпълнението му, както и има ли обжалване на обществените поръчки и какво е решението на КЗК/ВАС. За кредити, финансиращи собствено участие на общината и/или недопустими разходи, освен рисковете, които се анализират за мостовите кредити, се оценява и демографията, заетостта и институционалната стабилност в общината.


Въпрос: Как става усвояването на кредита?

Отговор: ФЛАГ превежда средствата от одобрения кредит по бюджетната сметка на общината, открита за целите на кредита. За да бъдат преведени средствата е необходимо общината да представи пред ФЛАГ разходооправдателни документи (например за СМР е необходимо да се предостави фактура, заедно с протокол за извършена и приета работа с количествено – стойностна сметка, съответстваща на договорените показатели, за разплащане на разходи за надзор е необходимо да се предостави фактура, заедно с приемателно – предавателни протоколи за извършена работа или доклад за извършената услуга, за изплащане на възнаграждения се предоставят граждански договори, справка за начислените суми за възнаграждения и отчет за извършените дейности).


Въпрос: Как става погасяването на главницата?

Отговор: Погасителният план на кредита се прави в зависимост от вида кредит. При кредити за финансиране на допустими разходи, погасяването на главницата се извършва със средства от възстановените междинни и финално плащания. При кредити, финансиращи собствено участие и/или недопустими разходи, погасяването се извършва със средства на общината, най-често на равни месечни вноски.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)