Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 24 септември 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Aксаково, община Аврен, община Брацигово, община Белене, община Ветрино, община Димитровград, община Гоце Делчев, община Хасково, община Лом, община Никопол, община Попово, община Ветрино, община Първомай, община Севлиево, община Шумен и община Ябланица
На заседание на 29 август 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Борино, община Брусарци, община Велики Преслав, община Велико Търново, община Карлово, община Каспичан, община Костенец, община Сливен, община Свиленград, община Свищов, община Омуртаг, община Плевен и община Русе.
На заседание на 29 юли 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дългопол, община Гоце Делчев, община Харманли, община Карлово, община Сандански, община Сливен, община Стара Загора, община Златоград, община Балчик, община Етрополе, община Пирдоп, община Русе, община Септември, община Симитли и община Смолян
На заседание на 27 юни 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Берковица, община Харманли, община Хисаря, община Казанлък, община Кнежа, община Копривщица, община Перник, община Раковски, община Разлог, община Севлиево, община Тутракан, както и искането за сключване на Рамково кредитно споразумение за изпълнение с община Габрово
На заседание на 31 май 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Горна Малина, община Лясковец, община Малко Търново, община Перник, община Поморие, община Раднево, община Балчик, община Бяла, община Казанлък, община Кюстендил, община Лозница, община Сливница, община Тервел и община Трявна
На заседание на 26 април 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Чирпан, община Харманли, община Симитли, община Петрич, община Свиленград, община Костенец, община Сапарева баня община Пловдив,

На заседание на 26 април 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Чирпан, община Харманли, община Симитли, община Петрич, община Свиленград, община Костенец, община Сапарева баня община Пловдив, община Чепеларе както и искане за сключване на Рамково кредитно споразумение с община Добрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. , Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. и Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Одобрените кредити на община Чирпан в размер на 456 209 лв., на община Петрич в размер на 482 983.88 лв., на община Свиленград в размер на 1 430 040 лв., на община Сапарева баня в размер на 549 832 лв. и на община Чепеларе в размер на 315 580.66 лв., са за подпомагане  изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Костенец в общ размер на 525 820.24 лв. е за покриване на част от допустимите разходи и собственото участие по проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец, финансиран по ОПРР.  Двата одобрени кредита на община Пловдив в общ размер на 6 261 753 лв. са за покриване на собствения принос по проекти за изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс и развитие на устойчив градски транспорт по ОПРР.

Кредитите на община Харманли в размер на 1 500 889 лв. и двата кредита на община Симитли в общ размер на 436 270.88 лв. са за покриване на част от допустимите разходи при изпълнението на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. Одобреният кредит на община Сливница в размер на 563 984 лв. е за изпълнение на проект по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.
 
Съветът на директорите одобри пет кредита на община Добрич в общ размер на  8 990 887 лв. и едно Рамково кредитно споразумение за покриване на собствения принос по част от същите проекти в размер на 1 205 082.04 лв.
 


На заседание на 27 март 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Созопол, община Мездра, община Поморие, община Горна Оряховица, община Враца, община Чипровци и община Куклен, както и две ис

На заседание на 27 март 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Созопол, община Мездра, община Поморие, община Горна Оряховица, община Враца, община Чипровци и община Куклен,  както и две искания за сключване на Рамково кредитно споразумение с община Гоце Делчев и община Враца. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

 

Одобрените кредити на община Долни Дъбник в размер на 226 926 лв. и на община Созопол в размер на 263 135.40 лв. са за подпомагане  изпълнението на проекти за изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитите на община Поморие в размер на 584 871 лв., на община Чипровци в размер на 585 000 лв. и на община Куклен в размер на 297 838.51 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения също финансирани в рамките на ОПРР. Кредитът на община Мездра в размер на 400 317.80 лв. е за изпълнение на проект за енергийно ефективна образователна инфраструктура.

 

Съветът на директорите одобри четири кредита на община Враца в общ размер на  4 834 715.30 лв. и едно Рамково кредитно споразумение за покриване на собствения принос по същите проекти в размер на 1 596 293.42 лв. Одобрено бе и Рамково кредитно споразумение на община Гоце Делчев за покриване на част от допустимите разходи по четири проекта и финансиране на собствения принос по два от тях в общ размер на 1 021 146.74 лв.

 

Кредитът на община Горна Оряховица в общ размер на 5 181 968.40 лв. е за покриване на част от допустимите разходи и собственото участие по проект за изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


На заседание на 27 февруари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Варна, община Хисаря, община Смолян, община Пирдоп, община Стралджа, община Златарица, община Баните, община Белене, община

На заседание на 27 февруари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Варна, община Хисаря, община Смолян, община Пирдоп, община Стралджа, община Златарица,  община Баните, община Белене, община Гърмен  и община Ракитово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за развитие на селските райони  и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.
 
Одобрените кредити на община Белене в общ размер на 1 150 000 лв. и на община Ракитово в размер на 770 621.81 лв. са за подпомагане  изпълнението на проекти за насърчаване на туристическите атракции по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Пирдоп в размер на 379 346.08 лв. е за изпълнение на проект за предотвратяване на рискове от наводнения, а на община Хисаря в общ размер на 357 476.95 лв. е за покриване на част от допустимите разходи и собственото участие по проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура по ОПРР.

Кредитите на община Варна в размер на 554 153.06 лв., на община Смолян в размер на 1 082 007 лв. и вторият кредит на община Хисаря в размер на 245 484.79 лв. са за изпълнение на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Двата одобрени кредита на община Стралджа в общ размер на 617 657  лв., и на община Златарица в размер на 101 960.25 лв. са за изпълнение на проекти  по мярка 321 и мярка 313 на Програмата за развитие на селските райони.

Отпуснатите кредити на община Сандански в общ размер на 1 665 856.60 лв., на община Баните в размер на 56 539 лв. и на община Гърмен в размер на 1 473 120.54 лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. 


На заседание на 29 януари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Сливен, община Ардино, община Самоков, община Ракитово, община Хасково, община Якоруда, община Белене, община Симитли и община

На заседание на 29 януари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Сливен, община Ардино, община Самоков, община Ракитово, община Хасково,  община Якоруда, община Белене, община Симитли  и община Нови пазар. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Сливница, в общ размер на 246 741 лв., и на община Ракитово, в общ размер на 402 005.87 лв., са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие при изпълнението на проекти за подобряване на енергийната ефективност  на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Хасково в размер на 650 000 лв. е също за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура.

Одобрените кредити на община Белене в размер на 200 000 лв., и на община Якоруда в размер на 253 754.35 лв. и на община Ардино в размер на 334 483.73 лв. са за изпълнение на проекти за изпълнение на проекти за предотвратяване на наводненията по ОПРР. Кредитът на община Нови Пазар в размер на 2 000 000 лв. е за подобряване на физическата и жизнена среда. Одобреният кредит на община Сливен в размер на 448 500 лв. е за изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище до историческата крепост „Туида", а на община Самоков в размер на 2 691 120.44 лв. - за реставрация, консервация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк ЦАРИ МАЛИ ГРАД" на хълма Свети Спас - с. Белчин.

Отпуснатият кредит на община Симитли в размер на 1 642 062.40 лв. е за изпълнение на проект „За младите хора и тяхното бъдеще” по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.


На заседание на 19 декември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ямбол, община Мадан, община Венец, община Ветово, община Белене, община Рила, община Смолян и община Средец

На заседание на 19 декември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ямбол, община Мадан, община Венец, община Ветово, община Белене, община Рила,  община Смолян и община Средец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.
 
Одобреният кредит на община Ямбол в размер на 1 300 000 лв. е за изпълнение на проект за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитите на община Мадан в общ размер на 557 655.05 лв. са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие по проект за изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан също финансиран в рамките на ОПРР. Кредитът на община Венец в размер на 324 394.59 лв. е за изпълнение на проект за корекция, почистване и разширяване на речно корито.

Одобрените кредити на община Ветово в размер на 591 812.73 лв. и на община Белене в размер на 469 000 лв. са за изпълнение на проекти за развитие на еко-туризма и за управление на извънредни ситуации по Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г. Двата кредита на община Рила в общ размер на 256 552.44 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България –Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г. Отпуснатият кредит на община Средец в размер на 435 153.94 лв. е за изпълнение на проект за развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в трансграничната зона по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)