Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 31 май 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Горна Малина, община Лясковец, община Малко Търново, община Перник, община Поморие, община Раднево, община Балчик, община Бяла, община Казанлък, община Кюстендил, община Лозница, община Сливница, община Тервел и община Трявна
На заседание на 26 април 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Чирпан, община Харманли, община Симитли, община Петрич, община Свиленград, община Костенец, община Сапарева баня община Пловдив,

На заседание на 26 април 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Чирпан, община Харманли, община Симитли, община Петрич, община Свиленград, община Костенец, община Сапарева баня община Пловдив, община Чепеларе както и искане за сключване на Рамково кредитно споразумение с община Добрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. , Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. и Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Одобрените кредити на община Чирпан в размер на 456 209 лв., на община Петрич в размер на 482 983.88 лв., на община Свиленград в размер на 1 430 040 лв., на община Сапарева баня в размер на 549 832 лв. и на община Чепеларе в размер на 315 580.66 лв., са за подпомагане  изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Костенец в общ размер на 525 820.24 лв. е за покриване на част от допустимите разходи и собственото участие по проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец, финансиран по ОПРР.  Двата одобрени кредита на община Пловдив в общ размер на 6 261 753 лв. са за покриване на собствения принос по проекти за изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс и развитие на устойчив градски транспорт по ОПРР.

Кредитите на община Харманли в размер на 1 500 889 лв. и двата кредита на община Симитли в общ размер на 436 270.88 лв. са за покриване на част от допустимите разходи при изпълнението на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. Одобреният кредит на община Сливница в размер на 563 984 лв. е за изпълнение на проект по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.
 
Съветът на директорите одобри пет кредита на община Добрич в общ размер на  8 990 887 лв. и едно Рамково кредитно споразумение за покриване на собствения принос по част от същите проекти в размер на 1 205 082.04 лв.
 


На заседание на 27 март 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Созопол, община Мездра, община Поморие, община Горна Оряховица, община Враца, община Чипровци и община Куклен, както и две ис

На заседание на 27 март 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Созопол, община Мездра, община Поморие, община Горна Оряховица, община Враца, община Чипровци и община Куклен,  както и две искания за сключване на Рамково кредитно споразумение с община Гоце Делчев и община Враца. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

 

Одобрените кредити на община Долни Дъбник в размер на 226 926 лв. и на община Созопол в размер на 263 135.40 лв. са за подпомагане  изпълнението на проекти за изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитите на община Поморие в размер на 584 871 лв., на община Чипровци в размер на 585 000 лв. и на община Куклен в размер на 297 838.51 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения също финансирани в рамките на ОПРР. Кредитът на община Мездра в размер на 400 317.80 лв. е за изпълнение на проект за енергийно ефективна образователна инфраструктура.

 

Съветът на директорите одобри четири кредита на община Враца в общ размер на  4 834 715.30 лв. и едно Рамково кредитно споразумение за покриване на собствения принос по същите проекти в размер на 1 596 293.42 лв. Одобрено бе и Рамково кредитно споразумение на община Гоце Делчев за покриване на част от допустимите разходи по четири проекта и финансиране на собствения принос по два от тях в общ размер на 1 021 146.74 лв.

 

Кредитът на община Горна Оряховица в общ размер на 5 181 968.40 лв. е за покриване на част от допустимите разходи и собственото участие по проект за изграждане на канализация и доизграждане на водопровод с.Първомайци по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


На заседание на 27 февруари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Варна, община Хисаря, община Смолян, община Пирдоп, община Стралджа, община Златарица, община Баните, община Белене, община

На заседание на 27 февруари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Варна, община Хисаря, община Смолян, община Пирдоп, община Стралджа, община Златарица,  община Баните, община Белене, община Гърмен  и община Ракитово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за развитие на селските райони  и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.
 
Одобрените кредити на община Белене в общ размер на 1 150 000 лв. и на община Ракитово в размер на 770 621.81 лв. са за подпомагане  изпълнението на проекти за насърчаване на туристическите атракции по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Пирдоп в размер на 379 346.08 лв. е за изпълнение на проект за предотвратяване на рискове от наводнения, а на община Хисаря в общ размер на 357 476.95 лв. е за покриване на част от допустимите разходи и собственото участие по проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура по ОПРР.

Кредитите на община Варна в размер на 554 153.06 лв., на община Смолян в размер на 1 082 007 лв. и вторият кредит на община Хисаря в размер на 245 484.79 лв. са за изпълнение на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Двата одобрени кредита на община Стралджа в общ размер на 617 657  лв., и на община Златарица в размер на 101 960.25 лв. са за изпълнение на проекти  по мярка 321 и мярка 313 на Програмата за развитие на селските райони.

Отпуснатите кредити на община Сандански в общ размер на 1 665 856.60 лв., на община Баните в размер на 56 539 лв. и на община Гърмен в размер на 1 473 120.54 лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. 


На заседание на 29 януари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Сливен, община Ардино, община Самоков, община Ракитово, община Хасково, община Якоруда, община Белене, община Симитли и община

На заседание на 29 януари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Сливен, община Ардино, община Самоков, община Ракитово, община Хасково,  община Якоруда, община Белене, община Симитли  и община Нови пазар. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Сливница, в общ размер на 246 741 лв., и на община Ракитово, в общ размер на 402 005.87 лв., са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие при изпълнението на проекти за подобряване на енергийната ефективност  на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Хасково в размер на 650 000 лв. е също за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура.

Одобрените кредити на община Белене в размер на 200 000 лв., и на община Якоруда в размер на 253 754.35 лв. и на община Ардино в размер на 334 483.73 лв. са за изпълнение на проекти за изпълнение на проекти за предотвратяване на наводненията по ОПРР. Кредитът на община Нови Пазар в размер на 2 000 000 лв. е за подобряване на физическата и жизнена среда. Одобреният кредит на община Сливен в размер на 448 500 лв. е за изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище до историческата крепост „Туида", а на община Самоков в размер на 2 691 120.44 лв. - за реставрация, консервация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк ЦАРИ МАЛИ ГРАД" на хълма Свети Спас - с. Белчин.

Отпуснатият кредит на община Симитли в размер на 1 642 062.40 лв. е за изпълнение на проект „За младите хора и тяхното бъдеще” по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.


На заседание на 19 декември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ямбол, община Мадан, община Венец, община Ветово, община Белене, община Рила, община Смолян и община Средец

На заседание на 19 декември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ямбол, община Мадан, община Венец, община Ветово, община Белене, община Рила,  община Смолян и община Средец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.
 
Одобреният кредит на община Ямбол в размер на 1 300 000 лв. е за изпълнение на проект за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитите на община Мадан в общ размер на 557 655.05 лв. са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие по проект за изпълнение на строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан също финансиран в рамките на ОПРР. Кредитът на община Венец в размер на 324 394.59 лв. е за изпълнение на проект за корекция, почистване и разширяване на речно корито.

Одобрените кредити на община Ветово в размер на 591 812.73 лв. и на община Белене в размер на 469 000 лв. са за изпълнение на проекти за развитие на еко-туризма и за управление на извънредни ситуации по Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния-България 2007 – 2013 г. Двата кредита на община Рила в общ размер на 256 552.44 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България –Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г. Отпуснатият кредит на община Средец в размер на 435 153.94 лв. е за изпълнение на проект за развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в трансграничната зона по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.


На заседание на 28 ноември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Етрополе, община Крумовград, община Созопол, община Гоце Делчев, община Сандански, община Дупница, община Карнобат, община Борино, община Каме

На заседание на 28 ноември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Етрополе, община Крумовград, община Созопол, община Гоце Делчев, община Сандански, община Дупница,  община Карнобат, община  Борино, община Камено, община Чирпан, община Черноочене, община Лясковец, община Стрелча и община Варна. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за развитие на селските райони, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

Кредитите на община Етрополе в общ размер на 557 655.05 лв. и  на община Борино  в общ размер на 124 873.98 лв. и  на община Лясковец в общ размер на 1 014 000 лв. са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие по проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Другият отпуснат кредит на община Етрополе в размер на 679 886.30 лв. и кредитът на община Созопол в размер на 470 769.22 лв. са за изпълнение на проекти съответно за развитие на туристическите атракции и за  диверсификация на туристическите продукти. Кредитът на община Камено в размер на 2 104 462.63 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на градската среда, а на община Карнобат в размер на 716 590.54 лв. – за изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Карнобат. Кредитите на община Сандански в размер на 455 000 лв. и на община Черноочене в размер на 299 718.71 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от бедствия, реализирани също с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Одобрените кредити на община Крумовград в размер на 700 000 лв. и на община Гоце Делчев в размер на 944 723.23 лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. Двата кредита на община Дупница в общ размер на 1 015 522.80 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

 Отпуснатият кредит на община Стрелча в размер на 981 388.80 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча по Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община Варна в размер на 2 283 655 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка  на инвестиционни проекти  по приоритетна  ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.”


На заседание на 26 октомври 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Свиленград, община Плевен, община Белица, община Велики Преслав, община Правец, община Поморие, община Тунджа, община Оп

На заседание на 26 октомври 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Свиленград, община Плевен, община Белица, община Велики Преслав, община Правец,  община Поморие, община  Тунджа, община Опан, община Чирпан, община Симитли, община Перущица и община Родопи. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

 
Кредитите на община Поморие в размер на 3 633 797 лв., на община Чирпан  в размер на 2 677 272 лв. и  на община Родопи в общ размер на 2 066 014 лв. са за финансиране на проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитите на община Долни Дъбник в размер на 516 111 лв., на община Велики Преслав в размер на 581 885 лв. и на община Правец в размер на 622 738 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения, реализирани с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Одобрените кредити на община Плевен в размер на 1 057 528 лв., на община Правец в размер на 608 923 лв., на община Перущица в размер на 310 152 лв. и на община Опан в размер на 64 385 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните институции по ОПРР.

 
Одобрените кредити на община Свиленград в размер на 541 323 лв. и на община Тунджа в размер на 259 595 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г. Другият одобрен кредит на община Свиленград в размер на 729 644  лв. и на община Белица в размер на 1 487 384.95  лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. Кредитът на община Симитли в размер на 415 698 лв. е за изпълнение на проект за развитие на културния туризъм по Програма за трансгранично сътрудничество България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.


На заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бобов дол, община Копривщица, община Белоградчик, община Самоков, община Бяла Слатина, община Борино, община Вършец, община Гоце Делчев, общ

На заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бобов дол, община Копривщица, община Белоградчик, община Самоков, община Бяла Слатина, община Борино, община Вършец, община Гоце Делчев, община Балчик, община Раковски, община Марица и община Садово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г.

Кредитите на община Балчик в общ размер на 1 845 996 лв., на община Раковски в общ размер на 3 340 000 лв., на община Белоградчик в общ размер на 375 691.52 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Одобрените кредити на община Копривщица в размер на 361 325.37 лв., на община Садово в размер на 300 000 лв., на община Гоце Делчерв в размер на 3 476 577.91 лв. и на община Марица в размер на 2 803 507 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните институции по ОПРР. Кредитите на община Самоков в размер на 592 238.81 лв., на община Бяла Слатина в размер на 240 424.62 лв., на община Марица в размер на 372 416.25 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения също реализирани с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Одобреният кредит на община Вършец в размер на 3 107 171.85 лв. е за реализиране на инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” в град Вършец по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитите на община Бобов дол в размер на 407 397.39 лв. и община Борино в размер на 1 516 005 лв. са за изпълнение на проекти за развитие на културния туризъм и за управление на риска от наводнения по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г.


Промени в кредитната политика – 25.09.2012 г.

ФЛАГ създава нова възможност за финансиране на дейности свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти за прилагане на интегриран подход и по-ефективно и ефикасно използване на ресурса, предоставен от Оперативните програми. На свое заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на ФЛАГ разшири обхвата на допустимите за финансиране дейности с дейности, които допринасят за цялостното изграждане на инженерна и социална инфраструктура, но не са включени в бюджета на проект, одобрен за финансиране от съответната Оперативна програма.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)