Фонд ФЛАГ стартира набирането на проекти по финансовия инструмент за чиста енергия FLAG-FICET, който предоставя възможност за безвъзмездна техническа подкрепа и инвестиционен заем за реализацията им.

Иновативният инструмент беше представен от изпълнителния директор на ФЛАГ г-жа Надя Данкинова на Националната среща на финансистите от общините - най-голямото и дългогодишно експертно събитие на НСОРБ, което се проведе от 12 до 14 юни в к.к. „Златни пясъци“.

FLAG-FICET е иновативният отговор на предизвикателствата пред местните власти при прехода към чиста енергия. Неговата основна цел е да предоставя финансиране за устойчиви проекти чрез комбинация от инвестиционен кредит и безвъзмездна техническа помощ, която да стимулира публичните инвестиции.

„Бихме искали и работим активно този пилотен модел да е успешен, за да можем да продължим разговора за създаване на устойчиви инструменти с вградена техническа помощ, а защо не и с комбинация с безвъзмездни средства. Това, което искаме да направим, е заедно с  всички финансиращи институции да създадем малко повече структура и ред, за да може общините да изпълняват успешно своите стратегии. Защото там, където се изпълняват стратегически документи и всеки проект надгражда следващия и го допълва, а не е сам за себе си, има много по-голям ефект и тези региони и общности се развиват много по-динамично и устойчиво“, заяви г-жа Данкинова.

От FLAG-FICET, като допустими крайни получатели, могат да се възползват общини и общински търговски дружества, държавни търговски дружества и дружества, които предоставят публични услуги. Те трябва да бъдат от секторите енергийна ефективност, ВЕИ, включително фотоволтаични паркове, и използване на потенциала на термо-минералните води.

„Винаги сме си мечтали общините в България да имат достъп до адекватна техническа помощ, която осигуряват европейските финансови инструменти. Каквито и купища европейски пари да имаме, ако те не са обезпечени с грамотно направени технически проекти така, че да отговарят и на изискванията на европейските финансови институции, то ние ще продължим да строим парчета и няма да има развитие на общността. Това са възможности за всяка една община, защото през ФЛАГ са преведени на български език и достъпни да ги ползваме лесно“, допълни изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева.

В рамките на събитието акцент беше поставен и върху възможностите за допълващо финансиране по схеми за преход за чиста енергия, подкрепени от ПВУ, НДЕФ и други програми с европейски и национални средства. 

Финансовият инструмент FLAG-FICET е разработен в рамките на проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия), който има за цел да подпомогне общините в България в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на смекчаването и адаптирането към изменението на климата през следващото десетилетие чрез инвестиции в енергийна ефективност и чиста енергия.  Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments.

Повече информация и как да кандидатствате по FLAG-FICET може да откриете тук: https://www.flag-bg.com/?cid=33