На 21 юни, Надя Данкинова, Изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, взе участие в третото издание на събитието Green Transition. Тази година форумът е под мотото  "Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа 2023", като фокусът е върху необходимостта от сътрудничество и свързаност на страните от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие.

В панела, посветен на финансиране на зелената трансформация, Надя Данкинова очерта ролята на фонда за финансиране на проекти за зелен преход за публичните власти, както и необходимостта от общо действие на всички заинтересовани страни за случването му. Изпълнявайки проект FLAG-FICET по програма LIFE, ФЛАГ към момента разработва иновативен финансов инструмент за преход към чиста енергия за публичните власти. Г-жа Данкинова посочи, че ключово за зелената трансформация е да достигне до малките – общини, фирми, както и до гражданите. Посланията в рамките на дискусията бяха фокусирани върху необходимостта от по-ясна стратегическа рамка, която да използва наличните възможности за финансиране на зеления преход, върху недостига на достатъчно качествени „зелени“ проекти, както и върху растящия дефицит по отношение на необходимата техническа експертиза за структурирането и изпълнението им.

В панела взеха участие вице-президентът на ЕИБ Лиляна Павлова, Джеф Готлиб - Старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа, Алън Херявец - член на Управителния съвет на Хърватската банка за възстановяване и развитие, Лариса Манастирли - Директор “Финансови институции”, Черноморската банка за търговия и развитие, Цветанка Минчева - Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк и др. Г-жа Данкинова акцентира върху необходимостта от общо разбиране и съвместни действия от страна на всички заинтересовани страни и посочи успешните партньорства на фонда с ЕИБ, ЕБВР и Уникредит.

В рамките на събитието взеха участие личности и организации с отношение по темата за зеления преход с фокус над устойчивата трансформация и модернизация на икономиката. Сред тях бяха Президентът на Република България Румен Радев,  Росен Желязков - Председател на 49-то Народно събрание, Елиза Ферейра - Еврокомисар “Сближаване и реформи“, и др.