Фонд за устойчиви градове (ФУГ) осигури финансиране в размер на 330 млн. лв. и подкрепи близо 70 публични и частни проекта в България през последните пет години. Резултатите от успешно изпълнения първи цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие за София и Южна България бяха обявени на тържествена церемония на 25 януари 2024 г. в новото мултифункционално пространство за култура и изкуство в столицата – The Purgatory. Мястото бе избрано неслучайно, тъй като неговата реализация стана възможна чрез финансирането, предоставено от Фонд за устойчиви градове. Събитието уважиха представители на Фонд на фондовете, Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, крайните получатели – общини, общински дружества и частни компании, партньори, екипите на организациите зад Фонда – Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка, Фонд за устойчиво градско развитие, Българска консултантска организация.

Независимо от множеството кризи през последните пет години - от COVID пандемията през значителния скок в цените на суровините и енергията до инфлационните процеси в строителството, Фондът успя напълно да ангажира разполагаемия ресурс в допустими проекти на публични и частни крайни получатели. Близо 60% от ресурса представляват европейски средства, предоставени от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и включващи съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Чрез финансовите инструменти  се цели по-ефективното използване на публичния ресурс в сравнение с безвъзмездната финансова помощ (БФП) за реализацията на социално значими и икономически жизнеспособни проекти с недостатъчно висока възвращаемост, за да бъдат финансирани от свободния банков пазар. Оценка на постигнатото през последните пет години по пътя към осъществяване на тази мисия дадоха и представители на основните партньорски институции.

Отбелязвайки като голям успех инвестирането на близо 330 млн. лв. в българската икономика за подобряване на градската среда, заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков заяви в своето приветствие към гостите: „Това, което е важно за нас като министерство и като визия, е да увеличаваме все повече инвестициите, които влизат в България, и наличието на такава среда благоприятства за това да се връщат все повече хора, които са таланти, които искат да се развиват и да правят иновации“.

„Сега е може би моментът да си дадем сметка за преобразуващото въздействие, което имат финансовите инструменти за развитието на водещите градове и региони. Фондът за устойчиви градове ефективно мобилизира средства от Европейския фонд за регионално развитие по ОП „Региони в растеж“ и привлече много допълнителни частни ресурси“, каза Марина Кирова, съветник Икономическо управление и европейски семестър към Представителството на Европейската комисия в България.

Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова обърна внимание на това колко е важна работата в партньорство за постигането на успешни резултати. „Всички тук сме част от този път и успяхме, защото имахме шанса да се съберем. Екипи от хора от различни институции и всеки да допринесе със своя опит знание и съмнения. Успяхме, защото всеки следващ завършен чудесен проект ни мотивираше и защото нито едно портфолио не е толкова пъстро и вдъхновяващо като нашето“. Перифразирайки думи на писателя Георги Господинов, тя завърши приветствието си така: „Фондовете за градско развитие имат бъдеще, щом сме всички ние заедно“.

Добромир Добрев,  член на Управителния съвет и изпълнителен директор „Корпоративно банкиране и пазари“ на ОББ, представи гледната точка на банката като основен партньор в работата с Фондовете за градско развитие: „За нас това  никога не е бил стандартен бизнес модел. Ние сме го гледали като бизнес модел, в който има и щипка социална отговорност. За нас ESG е много важна част от дневния ред както на банката България, така и на групата KBC. И всъщност ние виждаме тази инициатива като един съществен елемент от нашия дневен ред“.

Връщайки се назад във времето, Стоян Ставрев, собственик и управител на Българска консултантска организация, си спомни за началото: „Ние започнахме с мечта – мечта да сбъднем своите идеи, да помогнем на множество крайни получатели, които всъщност свързваха съдбите си с нашия фонд“.

В рамките на събитието бяха отличени най-ярките проекти, свързани с реновация на градските пространства, подкрепени бизнес инициативи, индустриални зони и зелени проекти, интервенции, допринесли за подобряване и съхранение на културната инфраструктура, развитието на туризма и опазване на културното наследство, финансирани чрез ФУГ.

В сектор „Градска среда“ отличията бяха връчени на два интегрирани проекта за реновация на градски пространства, реализирани в София и в Стара Загора. Ася Станкова, Главен директор на Главна дирекция  "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" - Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. връчи награда на арх. Мартин Паскалев, заместник-кмет по строителството на община Стара Загора за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“, включваща и разширение на ул. „Капитан Петко Войвода". Проектът спечели приз Сграда на годината 2022 г., заради пълната трансформация на неугледния пазар в модерно търговско пространство, носещо наименованието на един от видните старозагорски предприемач – Васил Шаханов.

Павел Лисев, изпълнителен директор на Фонд на Фондовете връчи награда на Димитър Шивачев, изпълнителен директор на „Софийски имоти“ ЕАД за проект „Изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“, който допълни по един интегриран и устойчив начин предходни проекти, реализирани по инициативата JESSICA, свързани с изграждането на първия парк в центъра на София - парк „Възраждане”.

Лиляна Павлова, вицепрезидент и член на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка (2019-2023 г.), връчи наградата на безспорния победител в категорията Културна инфраструктура  – община Бургас за проект Център за съвременно изкуство и библиотека, получил наскоро престижната европейска награда Regiostars. Весна Балтина - заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ в община Бургас сподели за изключителния интерес към библиотеката и фактът, че това е първата в страната, която работи денонощно и то благодарение на доброволци.

В сектор „Бизнес и индустриални зони“ Добромир Добрев връчи наградата на Мариела Маджарова изпълнителен директор на „Телетек Електроникс“ ЕАД за проект за изграждане на производствена сграда за електроника със складова и административно-битова част. С изпълнение на предвидената инвестиция „Телетек Електроникс“ ЕАД рехабилитира изцяло собствен терен с площ от 18 000 м2, в р-н „Надежда“, София. Специална награда за „Зелени проекти“ бе връчена на Димо Колчев от „Елдрайв чарджинг“ ЕАД за изграждането на публична зарядна инфраструктура за електромобили в София и в допустими градове от Южна България.

Проект „Светът на траките“, насочен към осигуряване на интегриран достъп на тракийското културното наследство в долината на царете бе отличен като победител в сектор „Туризъм и културно наследство“. Заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков връчи наградата на кмета на община Казанлък – Галина Стоянова, която благодари за подкрепата от страна на фонда не само по отношение на финансирането, но и за цялостното изпълнение на този предизвикателен проект с комбинирана подкрепа по ОПРР 2014-2020.

Наградените получиха изящни творби от месинг, създадени от талантливите студенти от катедра „Метал“ на Националната художествена академия.