„Миксът, кооперирането и търсенето на съвместни финансирания е разковничето за това да се справим със зелените предизвикателства“. Това заяви изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова по време на Green Transition 4.0 - най-големият и значим форум в Централна и Източна Европа, посветен на темата за европейската зелена сделка, който се проведе в София.

В изказването си по време на панела „Умни градове: Интегриране на устойчивостта в градското развитие“ тя допълни още за ролята на Фонда в подкрепа на местните власти:

„Нещото, което в годините считаме като дефицит в България, е това, че липсва устойчивост на стратегическите документи. Първо, в динамиката на планирането в самите градове и региони. Планираме до нивото на новите оперативни програми, до нивото на новите цели, зададени за програмния период, и после ги забравяме и търсим опит да стартираме отначало. Това обикновено води до липса на устойчивост и работа на парче.

И също – разпиляването на ресурса. Налични са много ресурси по различни източници – частен бизнес, търговските банки и финансови институции, фондове, европейските средства по всякакви линии.

Но в цялото това море от много финансирания доста често както публичните власти, така и частните инвеститори, трудно се ориентират.

В тази връзка, мисля че имаме доста значима роля и много бихме искали нашият опит да се популяризира и използва, защото целта ни винаги е била да създаваме продукти и чрез нашето кредитно финансиране  да допълваме там, където има недостиг, за да може европейските средства да се усвоят по най-добрия, успешен и устойчив начин“.

Един такъв продукт е новият финансов инструмент за чиста енергия FLAG-FICET, по който Фонд ФЛАГ вече стартира набирането на проекти. FLAG-FICET е иновативният отговор на предизвикателствата пред местните власти при прехода към чиста енергия. Неговата основна цел е да предоставя финансиране за устойчиви проекти чрез комбинация от инвестиционен кредит и безвъзмездна техническа помощ, която да стимулира публичните инвестиции.

От FLAG-FICET, като допустими крайни получатели, могат да се възползват общини и общински търговски дружества, държавни търговски дружества и дружества, които предоставят публични услуги. Те трябва да бъдат от секторите енергийна ефективност, ВЕИ, включително фотоволтаични паркове, и използване на потенциала на термо-минералните води.

По време на форума г-жа Данкинова обърна внимание и на това, че чисто зеленото финансиране подкрепя само мерките, които водят до декарбонизация, намаляване на емисии, спестяване на енергия, но проектите нямат нужда само от това.

„Няма да спра да апелирам, че не е нужно да мислим само за безвъзмездната помощ. Най-добрите проекти и най-успешните градове и региони са онези, които са успели да вградят безвъзмездната помощ в общото финансиране, в техните бюджети, допълнени от фондове, допълнени от частни инвестиции, а защо не и публични частни партньорства. Тогава има действително успешни резултати“, допълни тя.

Повече информация и как да кандидатствате по FLAG-FICET може да откриете тук: https://www.flag-bg.com/?cid=33