Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предостави на Фонд ФЛАГ нов заем от 40 милиона евро, с които ще бъдат подкрепени инвестиции за обновяване, подобрение и развитие на градската среда, внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в общини в цяла България. Финансирането на проектите на местните власти ще бъде чрез Фонд ФЛАГ в рамките на Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Заедно с ресурса, осигурен от ФЛАГ, Платформата ще разполага с близо 200 млн. лева.

По време на годишната пресконференция на ЕИБ, която се състоя днес 6 февруари 2023 г. в София,  бе препотвърден договорът, сключен с Фонд ФЛАГ в края на 2022 г. „За нас подкрепата на ЕИБ играе решаваща роля за регионалното развитие, като гарантира, че всички български общини, независимо от техния размер, имат достъп до финансиране, за да постигнем нашата обща цел за по-зелено и по-устойчиво бъдеще. Ние високо ценим отговорността, която е поверена на Фонд ФЛАГ, и очакваме да продължим нашите ползотворни отношения с ЕИБ”, заяви изпълнителният директор на Фонда г-жа Надя Данкинова.

Вицепрезидентът на ЕИБ г-жа Лиляна Павлова допълни: „Винаги сме вярвали, че ЕИБ трябва да има широкообхватен ефект в цялата страна и че инвестициите за обновяване, подобрение и рехабилитация на градската среда в никакъв случай не трябва да се ограничават само до столицата. Фонд ФЛАГ е наш дългогодишен партньор в достигането до по-малките общини и вярваме, че това партньорство ще продължи толкова успешно и в бъдеще.“ Г-жа Павлова посочи, че сътрудничеството с ФЛАГ продължава над 10 години от общо 30 годишната история на ЕИБ в България – от създаването и управлението на първите фондове за градско развитие по инициативата JESSICA до втория етап на инвестиционната платформа за местните власти. Вицепрезидентът на ЕИБ изрази готовността на банката да съдейства в стремежа на Фонд ФЛАГ да се превърне в първия действащ общински климатичен фонд в страната.

По време на събитието бе представено и видеото с резултатите от дейността на групата в България, част от което бе и представянето на реновираната минерална баня в село Ягода, финансирана със средства от първия етап на платформата между ФЛАГ и ЕИБ.  

На събитието бяха оповестени и резултатите от годишното инвестиционно проучване на ЕИБ за България, което представя пейзажа на корпоративните инвестиции в Европейския съюз. Според представените данни българските фирми са по-оптимистични през 2022 г. в сравнение с 2021 г., но цялостно изостават от общите тенденции за инвестиции в ЕС. През 2022 г. Групата на Европейската инвестиционна банка, която включва Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), е предоставила заеми, гаранции и ангажименти за дялово участие на стойност 494 млн. евро за различни проекти в България. „Зелените” инвестиции на ЕИБ в България достигат 241 млн. евро, което представлява 50 % от общата дейност на ЕИБ.