Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Мобилизират се допълнителни средства за развитието на българските градове


На 17 януари 2020 г. официално бе подписан Меморандум за разбирателство между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ, чиято цел e създаване на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. При изпълнение на целите на инвестиционната и координационна платформа за градско развитие се предвижда Фонд ФЛАГ да продължи успешното партньорство с Българска консултантска организация, с която участват в управлението на Фонд за устойчиви градове.

Платформата ще установи механизъм за взаимодействие между страните във връзка с финансирането на разширени възможности за инфраструктура в България. Като произтичаща стъпка от Меморандума се очаква още осигуряването на допълнителни средства от страна на ЕИБ, които ще подпомогнат българските общини, както и ще разширят обхвата на вече постигнатото с финансирането от Фонд на фондовете.

По повод подписването на Меморандума вице-президентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, коментира събитието така: „Наш ангажимент като банка на ЕС е да предоставим помощ на държавите-членки и на клиентите ни, за да улесним подготовката, разработването и финансирането на приоритетни проекти, които допринасят за икономическия растеж и подобряват качеството на живот на европейските граждани. Също така това означава работа с местни партньори, като добър пример за това, е сключеният днес Меморандум за разбирателство за създаване на „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ между ЕИБ, Фонд на фондовете (ФМФИБ) и ФЛАГ. Той подчертава значението на установяването на стратегическо партньорство в подкрепа на проекти за устойчиво градско развитие в България. Чрез финансирането от Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и подкрепата за изграждане на капацитет от ЕИБ, Фонд на фондовете също ще засили своите местни съветнически услуги за българските общини като част от тази нова градска платформа“.

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете, Светослава Георгиева сподели следното: „С днешното подписване, Фонд на фондовете затвърждава ползотворното си партньорство с ЕИБ като инициираме изграждането на ясен механизъм и междуинституционално сътрудничество в полза на българските градове. По този начин се надгражда вече постигнатото чрез Фондовете за градско развитие и се създават предпоставки за разширяване обхвата на подкрепата и допълнително финансиране. Подписването на Меморандума засвидетелства напредъка на България при работата с финансови инструменти“

Изпълнителният директор на ФЛАГ, г-жа Надя Данкинова, благодари на институциите за доброто сътрудничество и сподели: „Разглеждаме Меморандума за разбирателство като естествено продължение на усилията на българската държава да подкрепя финансирането на проекти, насърчаващи устойчивото развитие на местните общности и регионите, чрез утвърдените и добре работещи структури. Считаме, че новата инвестиционна платформа ще  надгради най-вече създаденото чрез фонд ФЛАГ и Фондовете за градско развитие.“

В рамките на събитието беше подписано и Споразумение за финансиране за техническа помощ между Фонд на фондовете и ЕИБ. Подкрепата се осигурява по проект, спечелен от Фонда, със съдействието на Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ).Чрез подписването на Меморандума за разбирателство и съпътстващото Споразумение за техническа подкрепа се поставят основите на по-тясно междуинституционално сътрудничество и допълнително финансиране за постигане целите на политиките на европейско и национално ниво.

В допълнение се очаква Меморандумът да подготви публичните власти и техните партньори в реализацията на интегрирани териториални инвестиции, които се предвижда да бъдат финансирани по новата Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027 г.

 

 

 

 

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)