Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На 22 април 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Хисаря, Ямбол, Криводол, Сливо поле и Исперих


На заседание на 22 април 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Хисаря, община Ямбол, Криводол, община Сливо поле и община Исперих. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Хисаря, в размер на 5 044 693 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Хисаря” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. По същата ос ФЛАГ подпомага с кредит в размер на 206 250 лв. и изпълнението на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол.

Одобрените кредити на община Исперих, в размер на 248 952.54 лв., и на община Сливо поле, в размер на 418 972.19 лв., са за реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образователната инфраструктура по операция 4.1 „Дребномащабни и местни инвестиции”. Отпуснатият кредит на община Ямбол, в размер на 1 800 000 лв., е за ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)