Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Промени в кредитната политика - Важно!


На свое заседание от 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите извърши следните промени в кредитната политика на ФЛАГ:

 

1.   Определи следните условия за усвояване на кредити за общински инвестиционни проекти по Трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007-2013 г.” (отнася се и за останалите програми за трансгранично сътрудничество)

 

1.1 Обезпечение върху собствените приходи на общината по смисъла на чл. 6 от Закона за общинския дълг;

1.2 Обезпечение върху постъпленията по извънбюджетната сметка на общината, по която постъпват средствата по проекта;

 

1.3 Сключване на тристранно споразумение между ФЛАГ, общината и търговската банка, обслужваща извънбюджетната сметка на общината, по която постъпват средствата по проекта

 

2.      ФЛАГ приема искания за кредитиране на общински проекти за разработка и внедряване на географски информационни системи (ГИС), финансирани по линия на Финансовия механизъм на Европейски икономическо пространство или на Оперативна  програма „Административен капацитет”. Условията за кредитиране са идентични с тези за инвестиционен проект. 

 

3.      Отпада ограничението в срока от една година за погасяване на кредитите за подготовка на проектни предложения, които вече могат да бъдат структурирани като дългосрочни, съобразно кредитната способност на общините.

 

4.      С Решение № 15/21 декември 2010 г. по дело № 9 от 2010 г. Конституционният съд на Република България отмени промените в ГПК, с които общините бяха изключени от обхвата на принудителното събиране на вземания. В тази връзка ФЛАГ отмени въведеното през април 2010 г. изискване при дългосрочен дълг, общината да осигурява по сметката в Управляващата банка средства, необходими за извършване на всяка предстояща погасителна вноска по кредита.

 

5.      Въвежда се възстановима такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 1,800 лв. Таксата е дължима при подаване на искане за кредит и се възстановява на кредитополучателя в момента на първото усвояване на одобрения кредит. Таксата не се възстановява на кредитоискателя в следните случаи:

 

5.1 При отказ на кредитоискателя да сключи договор за кредит при одобрено от Съвета на директорите искане за кредит.

 

5.2 При отказ на кредитоискателя да усвои кредита при одобрено от Съвета на директорите искане за кредит и при сключен договор за кредит.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)