Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 22 март 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа и община Димитровград.


На заседание на 22 март 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа и община Димитровград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Одобрените кредити на община Стралджа, в общ размер от 358 896 лв., са за изпълнение на проекти за техническа помощ за подготовка на интегрирани инвестиционни проекти във водния сектор на гр. Стралджа и с. Зимница, финансирани в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Кредитът на община Димитровград, в размер на 266 351.54 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ „Злато поле”, финансиран в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)