Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 19 април 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Провадия, община Елин Пелин, община Гулянци, община Кула и община Долна баня.


На заседание на 19 април 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Провадия, община Елин Пелин, община Гулянци, община Кула и община Долна баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство .

Одобрените кредити на община Провадия, в размер на 2 927 713.33 лв., и на община Елин Пелин, в размер на 2 599 628.96 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната и на културната инфраструктура, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Гулянци в размер на 140 803.31 лв. е за изпълнение на проект за укрепване на свлачище в с. Милковица, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Отпуснатите кредитите на община Кула, в размер на 279 777.60 лв., и на община Долна баня, в размер на 780 949.45 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за подобряване уличната инфраструктура и за реконструкция на мостово съоръжение, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Кредитът на община Гоце Делчев, в размер на 277 155 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на енергийната ефективност на общинска многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров”, реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, приоритетна област 1.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)