Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово.


На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Летница, в общ размер на 636 805 лв., и на община Белене, в размер на 338 416 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за реконструкция на улична мрежа и за реконструкция и модернизация на уличното осветление и площади, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Отпуснатият кредит на община Лом, в размер на 694 097.96 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран проект за управление и пречистване на водите в гр. Лом, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Попово, в размер на 600 000 лв., е за изпълнение на проект за саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителски грижи, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)