Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 21 юни 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Маджарово, община Костенец, община Ружинци, община Пещера, община Варна, община Якоруда, община Мирково и община Бяла (Варненска област)


На заседание на 21 юни 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Маджарово, община Костенец, община Ружинци, община Пещера, община Варна, община Якоруда, община Мирково и община Бяла (Варненска област). Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони.

Отпуснатите кредити на община Маджарово, в размер на 548 590 лв., и на община Ружинци, в размер на 328 812.64 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на училища, финансирани в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Кредитите на община Костенец, в размер на 374 540.35 лв., и на община Пещера, в размер на 546 785.71 лв., са за изпълнение на проекти за укрепване на свлачища. Одобреният кредит на община Варна, в размер на 3 902 363 лв., е за ремонт и модернизация на музеите на град Варна, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Якоруда, в размер на 254 622.50 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр. Якоруда, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Бяла, в общ размер на 1 163 889.70 лв., и на община Мирково, в размер на 810 635.40 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, община Бяла , три проекта за реконструкция на улична мрежа в град Бяла и проект за реконструкция и модернизация на водоснабдяването на село Мирково, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 и мярка 322.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)