Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 15 юли 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тополовград, община Тервел, община Дряново, община Лом и община Руен.


На заседание на 15 юли 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тополовград, община Тервел, община Дряново, община Лом и община Руен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Отпуснатите три кредита на община Тервел, в общ размер на 2 472 906.10 лв., и на община Тополовград, в размер на 312 273 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване на град Тервел и села в общината, както и за рехабилитация на градски парк в град Тополовград, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Дряново, в размер на 350 000 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на две училища в гр. Дряново, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобреният кредит на община Лом, в размер на 4 427 752.17 лв., е за изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом, финансиран в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска”.

Кредитът на община Руен, в размер на 6 433 749.50 лв., е за изпълнение на инвестиционен проект за подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)