Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Промени в кредитната политика - 15.07.2011 г.


На свое заседание от 15 юли 2011 г. Съветът на директорите прие възможността за разглеждане и отпускане на кредити по мерки 223 и 226 на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). До момента ФЛАГ отпускаше кредити за изпълнение на проекти единствено по мерки 321 и 322 на ПРСР.

Мярка 223 предоставя помощ за увеличаване на горските масиви в равнинните райони, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс в подкрепените територии. Общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1.0 ха., са сред допустимите бенефициенти по мярката.

Мярка 226 има за цел възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари. Един от допустимите бенефициенти по мярката са общини, собственици на гори и земи от горския фонд. Финансовата помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.

И по двете мерки финансовата помощ достига до 100 % от общите допустими разходи по проекта, а максималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 300 000 евро.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)