Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 19.08.2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле


На заседание на 19 август 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

Одобрените кредити на община Сандански, в размер на 836 837 лв. и на община Мирково, в размер на 442 341.77 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на водопроводна мрежа, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитът на община Елхово, в размер на 1 339 126.60 лв., е за изпълнението на проект за основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово, реализиран с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатите два кредита на община Самуил, в общ размер от 1 010 350.47 лв., са за подпомагане успешното изпълнение на проекти за ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "св. Св. Кирил и Методий", с. Самуил, и за подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги за населението в с. Самуил, с. Владимировци и с. Хърсово. Проектите са реализирани с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитите на община Ботевград, в размер на 2 000 000 лв., на община Раковски, в размер на 1 970 000 лв., и на община Разград, в размер на 3 800 000 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната инфраструктура в община Ботевград и на физическата и жилищна градска среда в общините Раковски и Разград. Проектите са  финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Отпуснатото финансиране на община Генерал Тошево, в размер на 1 186 547 лв. и на община Сливо поле, в размер на 2 566 448.38 лв., са за подпомагане изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)