Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян.


На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 

Отпуснатите кредити на община Белослав, в размер на 2 417 774.23 лв., и на община Мирково, в размер на 885 242.79 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на водоснабдителна мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община  Криводол, в размер на 89 125.94 лв. е за подпомагане изпълнението на проект за залесяване на неземеделски земи по мярка 223.

 

Отпуснатият кредит на община Долни Дъбник, в размер на 540 490 лв., е за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища в община Долни Дъбник, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Горна Оряховица, в общ размер на 3 703 960.20 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на физическата среда и сигурността и за реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура, финансирани съответно в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска” и на операция 1.1 „Социална инфраструктура”. Кредитът на община Троян, в размер на 2 864 000 лв., е за изпълнение на интегриран проект за подобряване градската среда на град Троян, също реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)