Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 8 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Брусарци, община Дряново, община Любимец, община Трявна, община Велики Преслав, община Карнобат и община Попово


На заседание на 8 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Брусарци, община Дряново, община Любимец, община Трявна, община Велики Преслав, община Карнобат и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Отпуснатите кредити на община Брусарци, в размер на 228 496.80 лв., на община Дряново, в размер на 346 928.52 лв., на община Любимец, в размер на 183 971.30 лв., и на община Трявна, в размер на 130 115.67 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на градския облик и за рехабилитация на улична мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Велики Преслав, в размер на 216 490.42 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в училище и детски ясли в гр. Велики Преслав, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Карнобат, в размер на 2 754 221.01 лв., и на община Попово, в размер на 1 956 081.09 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на градската среда, финансирани в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска”.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)