Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 20 декември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Куклен, община Гулянци, община Завет, община Чепеларе, община Хитрино и община Кайнарджа.


На заседание на 20 декември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Куклен, община Гулянци, община Завет, община Чепеларе, община Хитрино и община Кайнарджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

Отпуснатите кредити на община Гулянци, в размер на 298 086.88 лв., на община Завет, в общ размер на 394 831.20 лв.(за изпълнение на три проекта), и на община Чепеларе, в размер на 265 828.87 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване, обновяване и развитие на населените места, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони. Кредитът на община Хитрино в размер на 572 451.11 лв. е за изпълнение на проект за рехабилитация на общински пътища по същата програма.

Отпуснатият кредит на община Куклен, в размер на 213 552.73 лв., е за изпълнение на проект за укрепване на свлачищен участък на общински път, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Кайнарджа, в общ размер на 2 761 150.80 лв., са за изпълнение на проекти за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура и за Трансграничен път Липница – Кайнарджа, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)