Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 20 януари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Копривщица, община Каварна, община Самуил, община Симеоновград, община Главиница и община Ямбол.


На заседание на 20 януари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Копривщица, община Каварна, община Самуил, община Симеоновград, община Главиница и община Ямбол. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Отпуснатите кредити на община Самуил в размер на 330 349.60 лв., на община Копривщица в  размер на 840 380.27 лв. и  на община Симеоновград, в общ размер на 671 236.20 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти  за благоустрояване, обновяване и развитие на населените места, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Одобрените кредити на община Главиница, в размер на 200 294.46 лв., и на община Ямбол, в размер на 1 500 000 лв., са за изпълнение на проекти съответно  за внедряване на мерки за енергийна ефективност и за устойчиво подобряване на градската среда, финансирани в рамките на  Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Каварна, в общ размер на 2 800 000 лв., са за финансиране на допустимите разходи и на собственото участие по проект за развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Каварна, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)