Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 28 ноември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Етрополе, община Крумовград, община Созопол, община Гоце Делчев, община Сандански, община Дупница, община Карнобат, община Борино, община Каме


На заседание на 28 ноември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Етрополе, община Крумовград, община Созопол, община Гоце Делчев, община Сандански, община Дупница,  община Карнобат, община  Борино, община Камено, община Чирпан, община Черноочене, община Лясковец, община Стрелча и община Варна. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за развитие на селските райони, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

Кредитите на община Етрополе в общ размер на 557 655.05 лв. и  на община Борино  в общ размер на 124 873.98 лв. и  на община Лясковец в общ размер на 1 014 000 лв. са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие по проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Другият отпуснат кредит на община Етрополе в размер на 679 886.30 лв. и кредитът на община Созопол в размер на 470 769.22 лв. са за изпълнение на проекти съответно за развитие на туристическите атракции и за  диверсификация на туристическите продукти. Кредитът на община Камено в размер на 2 104 462.63 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на градската среда, а на община Карнобат в размер на 716 590.54 лв. – за изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Карнобат. Кредитите на община Сандански в размер на 455 000 лв. и на община Черноочене в размер на 299 718.71 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от бедствия, реализирани също с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Одобрените кредити на община Крумовград в размер на 700 000 лв. и на община Гоце Делчев в размер на 944 723.23 лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. Двата кредита на община Дупница в общ размер на 1 015 522.80 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

 Отпуснатият кредит на община Стрелча в размер на 981 388.80 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча по Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община Варна в размер на 2 283 655 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка  на инвестиционни проекти  по приоритетна  ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.”

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)