Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 29 януари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Сливен, община Ардино, община Самоков, община Ракитово, община Хасково, община Якоруда, община Белене, община Симитли и община


На заседание на 29 януари 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливница, община Сливен, община Ардино, община Самоков, община Ракитово, община Хасково,  община Якоруда, община Белене, община Симитли  и община Нови пазар. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Сливница, в общ размер на 246 741 лв., и на община Ракитово, в общ размер на 402 005.87 лв., са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие при изпълнението на проекти за подобряване на енергийната ефективност  на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Хасково в размер на 650 000 лв. е също за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура.

Одобрените кредити на община Белене в размер на 200 000 лв., и на община Якоруда в размер на 253 754.35 лв. и на община Ардино в размер на 334 483.73 лв. са за изпълнение на проекти за изпълнение на проекти за предотвратяване на наводненията по ОПРР. Кредитът на община Нови Пазар в размер на 2 000 000 лв. е за подобряване на физическата и жизнена среда. Одобреният кредит на община Сливен в размер на 448 500 лв. е за изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище до историческата крепост „Туида", а на община Самоков в размер на 2 691 120.44 лв. - за реставрация, консервация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк ЦАРИ МАЛИ ГРАД" на хълма Свети Спас - с. Белчин.

Отпуснатият кредит на община Симитли в размер на 1 642 062.40 лв. е за изпълнение на проект „За младите хора и тяхното бъдеще” по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)