Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 20.03.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански и община Карнобат


На заседание на 20.03.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански и община Карнобат. Кредитите, в размер на 1 500 000 лв. за всяка община, са за изпълнение на проекти, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка 2.1.-02 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна инфраструктура”.

Кредитът, отпуснат на община Сандански, е за подпомагане на текущото изпълнение на проект за рехабилитация на път Мелник-Кърланово–Рожен. Проектът на община Карнобат за реконструкция на път с. Венец – с. Крумово градище е в начален етап на изпълнение.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)