ВАЖНО! Считано от 01.01.2015 г. исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, а не както досега в офис на Управляващата банка - Уникредит Булбанк.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи трябва да бъдат представени в два идентични екземпляра (оригинал и копие - всеки на хартиен и на електронен носител). Исканията за кредит могат да бъдат депозирани на място в офиса на дружеството или изпратени по куриер.