Съвет на Директорите

Председател: Добромир Симидчиев

Членове:

Добринка Кръстева
Пламен Илиев
Юлия Цолова-Илиева
Валерия Калчева
Евгени Стоев
Надя Данкинова

Изпълнителен директор: Надя Данкинова

Дирекция Кредитиране и мониторинг

Юлия Караджова - директор
Росен Кознички - старши експерт
Николай Цветанов - старши експерт
Милена Пашанкова - старши експерт
Радко Багдасаров - експерт
Габриела Димитрова - експерт
Розалина Цветанова – експерт
Силвия Муса - експерт

Дирекция Финанси, финансови инструменти и управление на риска

Ванина Чалъкова - директор
Любомир Царев - старши експерт
Ива Петкова – старши експерт
Христо Шумански - експерт
Габриела Апостолова – експерт
Младен Дилов - експерт

Дирекция Обща администрация

Калинка Тодорова – главен счетоводител
Любка Мазнева – вътрешен одитор
Виолета Дърова - юрисконсулт
Даниела Николова – офис мениджър
Валери Юсев – технически сътрудник