Съвет на Директорите

Председател:

Дора Янкова

Членове:

Добринка Кръстева

Добромир Симидчиев

Ася Станкова

Гергана Тонова

Ива Таланова

Надя Данкинова - Изпълнителен директор

 

Дирекция Кредитиране и мониторинг

Юлия Караджова - Директор

Милена Пашанкова - Старши експерт

Радко Багдасаров - Старши експерт

Росен Кознички - Старши експерт

Габриела Димитрова - Експерт

Николета Лихарева - Експерт

Розалина Цветанова – Експерт

Силвия Муса - Експерт

Лидия Димовска - Експерт

 

Дирекция Финанси, финансови инструменти и управление на риска

Ванина Чалъкова - Директор

Любомир Царев - Старши експерт

Ива Петкова – Старши експерт

Христо Шумански - Експерт

Габриела Апостолова – Експерт

Младен Дилов - Експерт

Антони Маргаритов - Експерт

Валентина Захариева - Експерт

 

Дирекция Обща администрация

Калинка Тодорова – Главен счетоводител

Любка Мазнева – Вътрешен одитор

Виолета Дърова - Юрисконсулт

Даниела Николова – Офис мениджър

Валери Юсев – Технически сътрудник