Съвет на Директорите

Председател:

Дора Янкова

Членове:

Добринка Кръстева

Георги Банков

Любен Петров

Гергана Тонова

Ива Таланова

Надя Данкинова - Изпълнителен директор

 

Дирекция Кредитиране и мониторинг

Юлия Караджова - директор

Росен Кознички - старши експерт

Милена Пашанкова - старши експерт

Радко Багдасаров - старши експерт

Габриела Димитрова - експерт

Николета Лихарева - експерт

Розалина Цветанова – експерт

Силвия Муса - експерт

 

Дирекция Финанси, финансови инструменти и управление на риска

Ванина Чалъкова - директор

Любомир Царев - старши експерт

Ива Петкова – старши експерт

Христо Шумански - експерт

Габриела Апостолова – експерт

Младен Дилов - експерт

 

Дирекция Обща администрация

Калинка Тодорова – главен счетоводител

Любка Мазнева – вътрешен одитор

Виолета Дърова - юрисконсулт

Даниела Николова – офис мениджър

Валери Юсев – технически сътрудник