ФОНД ФЛАГ е създаден през 2007 г. като финансов инструмент на държавната политика за регионално развитие.

МИСИЯТА на фонда е подкрепа на българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности.

Дружеството се утвърди като търсен и предпочитан партньор за подпомагане успешната реализация на инфраструктурни проекти и реализация на програмите на местните власти.

С Вътрешната политика за защита на личните данни на "Фонд ФЛАГ" ЕАД може да се запознаете тук.