Процедура по ЗОП

Избор на Управляваща банка на "Фонд ФЛАГ" ЕАД

Дата на създаване на преписката: 05.08.2022
Идентификационен номер: 01580-2022-0001
Статус: Активна

Процедура по вътрешни правила на ФЛАГ

Избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи банкови кредити на „Фонд – ФЛАГ” ЕАД” в три обособени позиции

Дата на създаване на преписката: 12.05.2021 г.

Статус: Активна

Процедура по ЗОП

Поръчка за избор на Управляваща банка

Дата на създаване на преписката: 16.08.2017
Идентификационен номер: 800541
Статус: Приключила

Процедура по вътрешни правила на ФЛАГ

Избор на финансиращи институции за предоставяне на банкови заеми на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД"

Дата на създаване на преписката: 28.03.2018
Статус: Приключила

Процедура по вътрешни правила на ФЛАГ

Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД"

Дата на създаване на преписката: 23.08.2016
Статус: Приключила