1 227
финансирани проекта
1 625 244 474
одобрени заеми
/в лева към 1 март 2021 г./
6 698 676 677
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 март 2021 г./