1 406
финансирани проекта
2 105 072 078
одобрени заеми
/в лева към 1 май 2023 г./
7 818 186 370
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 май 2023 г./