1 342
финансирани проекта
1 929 353 949
одобрени заеми
/в лева към 1 юни 2022 г./
7 357 116 271
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 юни 2022 г./