1 397
финансирани проекта
2 080 221 346
одобрени заеми
/в лева към 1 март 2023 г./
7 776 144 578
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 март 2023 г./