1 348
финансирани проекта
1 936 729 741
одобрени заеми
/в лева към 1 юли 2022 г./
7 369 597 378
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 юли 2022 г./