1 173
финансирани проекта
1 511 862 277
одобрени заеми
(в лева към 01.12.2020 г.)
6 486 952 545
обща стойност на подкрепени проекти
(в лева към 01.12.2020 г.)