1 275
финансирани проекта
1 789 778 182
одобрени заеми
/в лева към 1 юли 2021 г./
7 098 769 994
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 юли 2021 г./