1 243
финансирани проекта
1 648 387 556
одобрени заеми
/в лева към 1 май 2021 г./
6 834 092 548
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 май 2021 г./