1 307
финансирани проекта
1 853 349 017
одобрени заеми
/в лева към 1 ноември 2021 г./
7 198 823 399
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 ноември 2021 г./