1 501
финансирани проекта
2 249 953 421
одобрени заеми
/в лева към 1 юли 2024 г./
8 237 158 392
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 юли 2024 г./