1 338
финансирани проекта
1 910 746 706
одобрени заеми
/в лева към 1 май 2022 г./
7 333 341 856
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 май 2022 г./