1 373
финансирани проекта
2 003 453 261
одобрени заеми
/в лева към 1 ноември 2022 г./
7 570 188 807
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 ноември 2022 г./