1 318
финансирани проекта
1 865 812 032
одобрени заеми
/в лева към 1 януари 2022 г./
7 231 728 543
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 януари 2022 г./