1 256
финансирани проекта
1 715 183 946
одобрени заеми
/в лева към 1 юни 2021 г./
6 921 419 447
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 юни 2021 г./