1 470
финансирани проекта
2 193 468 277
одобрени заеми
/в лева към 1 ноември 2023 г./
8 094 312 563
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 ноември 2023 г./