1 480
финансирани проекта
2 225 011 828
одобрени заеми
/в лева към 1 януари 2024 г./
8 136 274 183
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 януари 2024 г./