ФОНД "ФЛАГ" внедри система на управление съгласно стандарта ISO 9001:2015 

 

Сертификат                                                                          

Политика на ръководството