Днес, 4 юни 2015 г., в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, бяха подписани договори за предоставяне на револвиращи кредити на фонд ФЛАГ със „СИБАНК” и „БАНКА ДСК”. От страна на фонд ФЛАГ договорите бяха подписани от изпълнителния директор – г-жа Надя Данкинова, от страна на „СИБАНК” – от изпълнителния директор Светла Георгиева и от „БАНКА ДСК” - от изпълнителния директор Доротея Николова. На събитието присъства председателят на Съвета на директорите на ФЛАГ – Добромир Симидчиев, и представители на банките-кредиторки.

Договорите се сключват след проведена успешно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи кредити на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Предоставяне на револвиращ кредит в размер на  40 000 000 лева и Обособена позиция № 2 - Предоставяне на револвиращ кредит в размер на 20 000 000 евро.” В частта по Обособена позиция № 1 на първо място е класирана „БАНКА ДСК” ЕАД, а в частта по Обособена позиция № 2 - „СИБАНК” ЕАД

С успешното приключване на процедурата фонд ФЛАГ осигури допълнително финансиране от 80 млн. лв. за финансова подкрепа на  инвестиционните проекти на общините, които се финансират по Оперативните програми. Средствата са предназначени за осигуряване на мостово финансиране на междинни и окончателни плащания и за финансиране на собственото участие на общините. До края на 2015 г. всички договорени проекти от Програмния период 2007 -2013 г. следва да бъдат приключени и разплатени.

За периода от 2009 до 2015 г. със средства  в размер на близо 1 млрд. лева от ФЛАГ са финансирани 824 проекта на обща стойност близо 4 млрд. лева. Министър Павлова заяви, че са налице дългосрочни планове за развитие на фонда като кредитираща институция, управляваща европейско и банково финансиране, на принципа на финансовия инженеринг.

Към момента дъщерното дружество  на ФЛАГ -  Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС) ЕАД изпълнява успешно функциите на фонд за градско развитие по инициативата JESSICA, като е договорирало целия разполагаем ресурс от близо 50 млн. лв.

С новите заеми капитала на фонд ФЛАГ ще достигне 320 млн. лв. от които 226 млн. лв. привлечен капитал. Основни кредитори на фонда са ЕБВР  с УниКредит  и „Хипо Ное Групе Банк”, като участници в синдикиран заем; УниКредит  Булбанк и новите кредитори „СИБАНК” и „БАНКА ДСК”. Фонд ФЛАГ е добър пример за leverage effect – привличане на частни капитали за реализиране на публични проекти.