ВАЖНО! На 1 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ взе решение за намаляване на стойността на Базовия лихвен процент. Компонентът „надбавка на ФЛАГ“, който изразява цената на  капитала на фонда, се изменя от 2,078% на 1,78%.

 

 

Промяната влиза в сила от 25 март 2016 г. и ще се прилага за всички действащи и нови договори. 
 

Отчитайки намалението и на индекса на 6 месечен EURIBOR, който има отрицателни стойности, средното намаление на цената на кредитите предоставени от ФЛАГ е в размер на 0,55%