ВАЖНО! На 23 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри промени в Методологията по оценка и управление на риска в дейността на ФЛАГ. Надбавката за макроикономически риск се намалява от 0.50 % на 0.25 %.

 

 

Промяната влиза в сила от датата на решението на Съвета на директорите и ще се прилага за всички нови кредити.

 

В резултат на промяната, считано от 23 март 2016г. рисковата надбавка на фонд ФЛАГ е  минимална – 0,75%, максимална - 3%.

 

В резултат на намалението на цената на ресурса и рисковата надбавка, лихвата по  кредитите на фонда през 2016 г. ще бъде максимално - 4,78% на годишна база.