ФЛАГ отпуска заеми (мостови и за финансиране на собственото участие) на всички общини, които ще бъдат финансирани чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд „Солидарност” за покриване на част от спешните мерки за справяне с последствията от природните бедствия.

 

 

Ще се финансират общини с одобрени проектни предложения по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и сключили договори с Договарящия орган - Националният координатор на помощта от фонд „Солидарност” на Европейския съюз, както и общини, които са партньори на Изпълнителния орган – дирекция „Благоустройство и геозащита” към МРРБ.

 

 

За повече информация за възможностите и необходимите документи се обръщайте към експертите на фонда:  тел. 02 /983 2310, e-mail office@flag-bg.com